Goede vraag. Het antwoord daarop is: Ja dat is het zeker!

Informatiebeveiliging is een veelbesproken onderwerp waar veel aandacht aan wordt gegeven. Met ingang van de Algemene Verordening Persoonsgegevens in Europa (ook wel bekend als GDPR) zijn de regels rondom persoonsgebonden gegevensbescherming aangescherpt.

Om hier invulling aan te geven heeft het team achter de Mantelzorger app besloten om de applicatie uit te voeren conform de NEN 7510. Dit is een door het Nederlandse Normalisatie- instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector.

Vanaf de tekentafel tot aan vandaag de dag heeft het team grote stappen gemaakt om te voldoen aan deze norm. Risico’s omtrent informatiebeveiliging zijn in kaart gebracht en gemitigeerd waar nodig is. Hiermee zorgen wij ervoor dat er op een veilige en juiste manier wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Voor al uw vragen en verzoeken rondom uw gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Dit kan via een email naar complian[email protected] of via de website https://mantelzorger.app/contact/