In deze blogpost lichten we de functie van het logboek nader toe. Het logboek heeft tot doel om gebeurtenissen in de tijd vast te leggen. Onze app ondersteunt daarbij en legt meerdere verschillende gebeurtenissen zelfstandig vast en andere kunnen door de gebruikers worden toegevoegd. Zo legt de app bij gebruik van de medicijn functie bijvoorbeeld innames vast en registreert mutaties in de agenda, contactlijst ect. Dat is handig omdat dan achteraf bekeken kan worden wat is veranderd en door wie dat is geinitieerd.

Naast de automatische registraties in het logboek kan de gebruiker de stemming van de zorgvrager registreren door middel van een smiley. Iedereen kan dan snel zien hoe de zorgvrager zich voelt. Daarnaast is het erg handig als je met meerdere personen in een groep zit om notities te maken en delen in het logboek. Zo kan het logboek worden gebruikt bij overdracht tussen meerdere zorgverleners. Naast de tekst noties zijn het toevoegen van foto’s, video, geluidsfragmenten en bestanden als mogelijkheden toegevoegd. Hiermee kan snel een foto van bijvoorbeeld een wond of een gesproken memo worden toegevoegd. Met gebruik van het logboek ontstaat een tijdslijn met gebeurtenissen, situaties en status. Het logboek kan worden gebruikt als naslagwerk of ter ondersteuning van gesprekken met een arts, fysio om het effect van een behandeling te overleggen.

Uiteraard bevat het logboek  ook een zoek functie waarmee snel gezocht kan worden en zaken terug gevonden kunnen worden indien gewenst. Bij zoeken op bepaalde termen worden alle registraties in het logboek getoond die aansluiten. Hiermee kun je weer snel de juiste datum vinden behorende bij een bepaalde gebeurtenis.

We werken continue aan verdere verbetering van onze app met als doel zorg verder te verbeteren.

Het mantelzorger app team.