Waarom een medicijnhulp? Het gebruik van medicijnen kan soms best een lastige opgave zijn. Vooral als meerdere verschillende medicijnen gebruikt worden op verschillende momenten. Om de zorgvrager te ondersteunen hebben we een medicijnhulp in de App opgenomen. Met de medicijnhulp kun je medicijnen toevoegen via de RVG* code. Als de code wordt ingevoerd vult de mantelzorger App de medicijn gegevens aan. Dit bespaart invoerwerk en voorkomt fouten.

In de volgende stap wordt gevraagd op welke momenten de medicijnen te gebruiken. Dit wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Er kan worden gekozen uit de meest gebruikte momenten, zoals “opstaan, ontbijt, lunch, avond eten en voor het slapen”. Uiteraard kan ook worden gekozen voor een afwijkend moment.

Na het invoeren komt het gemak. De medicijnhulp geeft aan wanneer medicijnen gebruikt moeten worden. Hoe werkt dit? De zorgvrager krijgt een notificatie welke medicijnen ingenomen moeten worden. De zorgvrager kan eenvoudig de gebruikte medicijnen aanvinken. Dit is handig als iemand vergeetachtig is. Je kunt namelijk eenvoudig zien of je de medicijnen al hebt aangevinkt.

De medicijnhulp is waardevol als een zorgvrager intensieve zorg nodig heeft.  Zeker als meerdere mantelzorgers betrokken zijn. Alle mantelzorgers in de groep hebben namelijk direct actueel inzicht. Met name voor overdracht maar ook in noodgevallen belangrijk.

*Toelichting RVG code: Alle geregistreerde geneesmiddelen hebben een RVG code. RVG staat voor Register Verpakte Geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen zijn voorzien van een RVH-nummer op de verpakking.

De Geneesmiddelenwet schrijft voor dat een product dat een genezende werking heeft, moet zijn geregistreerd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toetst de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van deze geneesmiddelen. Is een geneesmiddel goedgekeurd, dan krijgt het een registratienummer.