Mantelzorg. U staat er niet alleen voor. Naast de vele organisaties die ondersteuning kunnen leveren bij het organiseren van mantelzorg heeft de Mantelzorger.app er voor gekozen om ook een steentje bij te dragen. 2 jaar geleden zijn we gestart met de ontwikkeling van de mantelzorger.app. De app richt zich op de informele zorg. Dat wil zeggen gericht op mensen, zoals familie, vrienden en buren in de direct kring van een zorgvrager. Het samen regelen van zorg vraagt om afstemming, planning, communicatie en een beeld op de ontwikkeling van de zorg. Onze missie is de samenwerking te ondersteunen met een app zodanig dat er meer rust en overzicht is voor iedereen.

Het aantal gebruikers groeit gestaag en het is top om te zien en horen dat de app goed wordt gebruikt en gevonden. De feedback van vele gebruikers heeft ons geïnspireerd de app weer flink te verbeteren. Het gebruikersgemak is geoptimaliseerd waarmee zaken sneller te vinden zijn en handelingen weer eenvoudiger zijn geworden.  Daarnaast is met deze release flink geïnvesteerd in de performance van de app. Samenwerken voelt nu super direct. Dit is gerealiseerd door een continue synchronisatie van alle in een groep behorende devices.

Inmiddels is er promotie materiaal ontwikkeld. Klik hier. Dit promotie materiaal is o.a. geschikt voor wachtkamer TV en er zijn posters.

Uiteraard zijn verbeteringen, suggesties, hulpvragen van harte welkom. Je kunt deze ook direct vanuit de app in onze digitale servicedesk aanmelden. Klik hier

We willen alle gebruikers die ons helpen de app steeds verder te brengen bedanken!

Het Mantelzorger.app Team

#mantelzorger #zorginnovatie #respijtzorg #wijkverpleging #ouderenzorg #alzheimer