U kunt hulp krijgen van de wijkverpleegkundige bij de zorg van uw zorgvrager. Deze wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. Uw huisarts kan u hierover adviseren. Ook bij ontslag uit het ziekenhuis kan ook de transferverpleegkundige u indien gewenst in contact brengen met instanties hiervoor.

Om dan goed inzicht te houden in de agenda van uw dierbare is het handig als u vraagt aan de wijkverpleegkundige om de app te gebruiken. Hiermee is dan te zien wanneer deze langskomt en zo kun je dan hier je eigen agenda op afstemmen.

Ook is het handig dat de verpleegkundige dan direct inzicht heeft in bijvoorbeeld het medicijn gebruik en andere belangrijke informatie die de zorg verder kan verbeteren. Om alle betrokkenen in de zorgkring direct ook te informeren kan worden gevraagd aan de verpleegkundige om kort een update in het logboek op te nemen. Op deze manier ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de zorg en het wel en wee van de zorgvrager.

Zo helpen we elkaar en brengen we de zorg dichter bij elkaar!

Ons doel is het vereenvoudigen van het leven van de mantelzorger en zorgvrager. Als u goede tips heeft dan ontvangen we die graag. Klik hier voor feedback.