Mantelzorg is een belangrijk onderwerp dat vaak onderschat wordt. Het is onbaatzuchtige zorg die iemand geeft aan een dierbare die ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dit kan een familielid, vriend of buur zijn. Mantelzorgers zijn vaak onmisbaar voor de personen waarvoor zij zorgen, maar het kan ook een zware taak zijn die veel emotionele en fysieke energie kost. Één op de zes mantelzorgers helpt meer dan acht uur per week.

Het boek “Fijn dat je er bent” -handboek voor de moderne mantelzorger- van Tijn Elferink en Jan van Houten geeft inzicht in de dilemma’s die mantelzorgers ervaren. Het is belangrijk om te beseffen dat het normaal is om deze dilemma’s te ervaren en dat er manieren zijn om de zorg zo te organiseren dat je er niet alleen voor staat. In het boek staan tips die de mantelzorger kunnen helpen en handige verwijzingen naar organisaties en websites. De verhalen van mantelzorgers uit de praktijk geven een goed inzicht en helpen een ieder die onvermijdelijk in een zorg situatie terecht komt.

Mantelzorg is een belangrijke taak, maar het is ook belangrijk om er niet alleen voor te staan. Door de tips toe te passen, kun je voorkomen dat je verzuipt in de zorg en kun je de zorg voor je dierbare op een gezonde manier organiseren.

Tijn Elferink: Je bent als mantelzorger alles behalve alleen. “een op de drie Nederlanders van zestien jaar en ouder is mantelzorger. Mantelzorgers kunnen van elkaar leren, we kunnen ons hart bij elkaar luchten.”

Tot slot is de boodschap ook “bereid je er op voor want ook jij krijgt er vroeger of later mee te maken”.

Het boek ie te koop bij Bol.com

Het Mantelzorger app team