Over ons

Onze ambitie is om de kwaliteit van leven van ouderen te ondersteunen

en verbeteren door het creëren van digitale samenwerking tussen partijen.

Wat drijft ons?

Onze ambitie is om de kwaliteit van leven van ouderen te ondersteunen en verbeteren door het creëren van digitale samenwerking tussen partijen. Hiermee bereiken we dat ouderen waardig langer zelfstandig thuis kunnen wonen, door het organiseren van sociale contacten, goede & tijdige zorg en rust & inzicht bij de naasten.

Deze samenwerking geven we vorm in een app waarachter een ecosysteem van familie, vrienden, mantelzorgers en professionals wordt ondersteund in de zorg van ouderen. De app en het ecosysteem zijn georiënteerd op de zelfredzaamheid van de oudere en is gericht op gemak in afstemming en samenwerking, snel in- en overzicht in de situatie van onze geliefden en ondersteuning in de beheersing van administratieve druk.

Hoe is de App ontstaan?

Aanleiding betreft de toenemende vergrijzing in Nederland en de rest van de wereld. Als gevolg hiervan is de kwaliteit van leven voor vele ouderen en andere kwetsbare groepen onder de maat. Wij zijn ervan overtuigd dat de inzet van digitale middelen gaat leiden tot betere samenwerking en afstemming tussen naasten en professionals, waarmee we problemen zoals sociaal isolement en ondervoeding kunnen oplossen.

We bestaan als bedrijf nu 23 jaar en willen iets terug doen voor de maatschappij anders dan de ondersteuning van goede doelen. Iets waar we actief onze tanden in kunnen zetten en waar we zelf achter het stuur van onze hulp zitten. Iets wat we ook met passie kunnen en willen uitvoeren en dat is inzet van technologie voor ondersteuning van de informele zorg.

Wie zijn we?

Marcel van der Walle

Initiatiefnemer

Inmiddels ben ik 22 jaar eigen ondernemer en wil graag wat terug doen voor onze maatschappij. Zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving is daarbij een dankbaar onderwerp. Zelf heb ik net als vele anderen ervaren hoe belangrijk en complex zorg eigenlijk is. Niet alleen de formele zorg maar ook de zorg voor je eigen ouders of geliefden.

Het is mijn overtuiging en wens om met de mogelijkheden die technologie biedt de informele zorg te ondersteunen en eenvoudiger te maken. Daaruit is het project Eco4Care ontstaan en de Mantelzorg app.

Roy Bloem

Initiatiefnemer

In een steeds snellere en drukkere maatschappij waar je ook meer en langer voor jezelf moet zorgen, moeten we met elkaar voor elkaar zorgen. Dit betekent dat we naast onze drukke werkzaamheden ook de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving hebben. Zorg die we voor onze ouders en naasten uiteraard graag willen leveren.

Als ondernemer in de IT geloof ik dat we met behulp van techniek het regelen van deze zorg voor onze kwetsbaren dusdanig kunnen ondersteunen, zodat er effectief meer tijd overblijft voor “quality time” met degene die we verzorgen.”

Daam Grund

Initiatiefnemer

Ik werd geraakt door de verhalen die je hoort over mantelzorg. Hoe ontzettend mooi en nodig het is om met elkaar mantelzorg te verlenen. Of het nu voor je directe gezin of je buren is. De maatschappij vraagt erom, zeker gezien de vergrijzing, maar ook als mens krijg je er echte voldoening voor terug. Wat me bezig houdt is de vraag hoe je mantelzorg goed kan combineren met je dagelijkse leven. Hoe zorg je ervoor dat het organiseren, communiceren en administreren zo min mogelijk aandacht en tijd van je vraagt, zodat er meer tijd overblijft voor aanwezigheid en zorg.

Er gaat in de komende jaren nog veel meer gevraagd van ons worden om de zorg voor kwetsbaren op ons te nemen. Dat we daar ook een betere samenleving en mens van kunnen worden. Het besef ontstaat dat het leven niet alleen gaat om het maximaliseren van het individuele geluk. Ik geloof erin dat technologie kan helpen dit eenvoudiger en leuker te maken. Daar zet ik me voor in!

Hugo

Software Engineer

Ik vind het echt gaaf om met software gave features te ontwikkelen. Als student ben ik betrokken geraakt bij het project EcoCare. Naast het ontwikkelen van de app spreekt de Mantelzorg app mij erg aan. We proberen met deze app een groot en belangrijk probleem op te lossen. Ik ben daarom na mijn afstuderen bij Morphé in dienst gegaan.

Jaco

Software Engineer

Ik werk graag met state of the art technologie. Na betrokken te zijn geraakt bij Eco4Care en de ontwikkeling van de Mantelzorg App ga ik ook mijn afstudeer opdracht hier uit voeren. Deze richt zich op het ontwikkelen van een platform waarin het eenvoudig wordt voor meerdere partijen om aan te sluiten in het Eco systeem van de Mantelzorg App. Ik ben daarbij ook trots op het logo dat ik heb ontworpen.

Met wie werken we samen?

Mantelzorger

De Mantelzorger.app is een initiatief van Morphé Consultancy & Projectmanagement BV met als doel iets terug te doen voor de maatschappij. We richten ons hierbij op zorg voor onze dierbare ouderen.

St. Antonius Ziekenhuis

Het Antonius Ziekenhuis heeft ons geholpen door de opzet van de App te toesten en ons te helpen met de opzet van een Pilot waarbij we het ontslag uit het ziekenhuis van ouderen beter willen organiseren.

Dutch Innovation Factory

Morphé is lid van de Dutch Innovation Factory Community en draagt daarin actief bij aan de samenwerking tussen meerdere start-ups om zo met technologie tot komen tot mooie innovaties

Klavertje Hier

Klavertje hier en Mantelzorger app werken samen aan een matching platform voor zorgondersteuning.

Vers voor Thuis

Vers voor Thuis en Mantelzorger.app werken samen aan het leveren van verse en gezonde maaltijden aan zorgvragers en mantelzorgers!

Haagse Hogeschool

Morphé en de Haagsche Hoge school werken gezamenlijk aan het project Eco4Care. We maken hierbij een combinatie van de kennis van de studenten, nieuwe technologieën en ervaring vanuit ons bedrijf.