De Mantelzorger.app helpt je hierbij. Mantelzorger voor een dierbare is niet altijd makkelijk. Je moet soms 24 uur per dag beschikbaar of bereikbaar zijn. Om het vol te houden is het belangrijk dat je zo nu en dan tijd kunt maken voor jezelf. Voor het gezin, andere belangrijke zaken in het leven. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om periodiek of incidenteel vervangende zorg te organiseren. Deze zorg wordt respijtzorg genoemd.
De zorg kan bijvoorbeeld eenmalig of periodiek worden overgenomen door vrijwilligers of door professionals. In het laatste geval zijn er meerdere mogelijkheden om de kosten hiervoor vergoed te krijgen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de zorgverzekeraar van de zorgvrager de kosten vergoed. Het is dus verstandig na te gaan of hiertoe mogelijkheden bestaan.

Op de website van de www.mantelzorg.nl kun je hierover de nodige informatie vinden.

De zorg overdragen voor een dierbare is geen fijn idee. Het is moeilijk om los te laten. Het is belangrijk dat je alles goed overdraagt en ook nog een beetje kunt volgen of alles wel goed gaat. Met de Mantelzorger app wordt de overdracht en het volgen een stukje eenvoudiger. Hoe dat dan werkt is als volgt. Je voegt de respijt of vervangend mantelzorger toe aan de zorgkring. Deze heeft met de app dan direct inzicht in belangrijke informatie zoals medicatie, overzicht van gemoedstoestand in de afgelopen periode, aandoening en allergie├źn, contactpersonen zoals huisarts, apotheek, buren en andere belangrijke contactpersonen. Het voelt goed dat deze informatie direct beschikbaar is.

Met de vervangend mantelzorger kun je afspreken dat deze in de app periodiek een update invoert zodat je op een moment dat het uitkomt kunt zien hoe het gaat. Hiermee wordt het hopelijk een stukje eenvoudiger om de zorg over te dragen!

Ons doel is het vereenvoudigen van de informele zorg

Het Mantelzorger app team