Het is belangrijk om data te delen als we samenwerken. Even belangrijk is dat niet iedereen er bij kan en dat de data veilig staat. In deze blog gaan we in op de wijze waarop we de toegang en veiligheid van data hebben geregeld.

Als familie, vrienden en buren informatie delen dan is het noodzakelijk er zeker van te zijn dat je data kunt afschermen. Binnen onze app hebben we per rol een profiel opgezet waarmee bepaald wordt bij welke data je kunt komen. Het profiel bevat een set aan rechten die een bepaald type gebruiker in de app heeft. Aan de hand van deze rechten kan een gebruiker wel of niet bij bepaalde data. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat bepaalde data wel voor familie maar niet voor de buren toegankelijk moet zijn.

In ons logboek kun je foto’s, geluidsfragmenten, video en andere bestanden opnemen. Deze bestanden blijven niet op de telefoon staan maar worden op een beveiligde server geplaatst. Als de bestanden worden geselecteerd dan worden deze tijdelijk naar het mobiele device gehaald met een unieke sleutel. Daarna verdwijnen deze weer. Hiermee wordt gegarandeerd dat de data niet op de telefoon achter blijft. Op deze manier zorgen we er voor dat de data veilig is en niet zomaar verspreid kan worden.

We regelen hier tevens mee dat we altijd alle data eenvoudig kunnen vernietigen op verzoek van de App beheerder. De data staat immers op één centrale plek. Als we de data daar verwijderen dan is de data niet meer opvraagbaar en voor iedereen weg.

Het Mantelzorger.app Team

We werken aan eenvoud in de zorg