Door middel van de Mantelzorger app, word je als mantelzorger optimaal ondersteund bij het organiseren en regelen van de zorg van je kwetsbare dierbare. Met de App kunnen er zorggroepen worden aangemaakt, waarin familie, buren, kennissen en mantelzorgers samen de zorg kunnen regelen.

 

De App biedt hiervoor een aantal handige tools:

  • Logboek
  • Agenda (gedeeld en persoonlijk)
  • Medicijnhulp
  • Chat
  • Contacten
  • Allergie en aandoeningen

Logboek

Er is een logboek functie waarin de gemoedstoestand van de zorgvrager kan worden opgenomen. Hiermee heeft iedereen direct een beeld op het welzijn van de zorgvrager. Het logboek biedt op één plaats toegang tot alle activiteiten die in de groep hebben plaats gevonden.

Agenda

De App biedt een gedeelde agenda waarin de groepsleden kunnen zien bij welke afspraken zorgbegeleiding aanwezig is en waar niet. Op deze manier kan snel worden afgestemd wie wat oppakt en daarmee wordt samen ondersteuning bieden eenvoudiger.

De afspraken waarbij een deelnemer van de zorggroep deelneemt komen in zijn of haar persoonlijke agenda. Deze kan ook weer worden gekoppeld met de agenda app van Google en Apple waarmee de afspraken ook in de privé agenda terecht komen.

Medicijnhulp

Tevens is er een medicijnhulp opgenomen in de App. Deze medicijnhulp biedt de mogelijkheid medicijnen toe te voegen aan de hand van de RVG-code van het medicijn. Als deze code door de App wordt herkend wordt de medicijnnaam, ATC en werkende stof automatisch ingevuld. Uiteraard kan ook worden gezocht op de naam van het medicijn.

Als het medicijn is toegevoegd wordt u door een wizard ondersteund om vast te leggen op welke momenten het medicijn gebruikt moet worden en voor welke periode. In het instellingen veld kan worden aangegeven of u notificaties wilt ontvangen op de momenten dat de medicijnen gebruikt moeten worden.

Chat

Om alle informatie snel terug te kunnen vinden hebben we ervoor gekozen een chat functie in de App op te nemen. Alle leden van de groep die daartoe rechten hebben kunnen dan de chats lezen. Een nieuw lid in de groep kan tevens de oudere chat berichten zien hetgeen erg handig kan zijn om een totaalbeeld op de zorg situatie te krijgen. Zo blijft alle informatie betreffende de zorg rondom een zorgvrager in één omgeving beschikbaar en hoe je niet op meerdere plekken te zoeken waar iets ook alweer stond.

Contacten

In de App kunnen contacten worden vastgelegd zoals buren, familie, huisarts, apotheek, ziekenhuis, taxidiensten etc. Dit is erg handig als zorg wordt gedeeld in een groep zodat iedereen alles bij de hand heeft als dat nodig is.

Allergie en aandoeningen

Tevens kunnen allergieën en aandoeningen worden geregistreerd, zodat de leden in de zorggroep daarmee rekening kunnen houden. Denk aan voedselallergie of medicijn allergie.

Wij hopen dat de App het leveren van mantelzorg zo vereenvoudigd en we de samenwerking kunnen verbeteren. We wensen alle zorgverleners veel steun en sterke toe met de belangrijke taak als mantelzorger.

 

Het Mantelzorger.app team