We zijn blij om versie 1.9 van de Mantelzorger app aan te bieden. In de Mantelzorger app 1.9 hebben we bestaande features nu nog beter gemaakt, zoals: de mogelijkheid om nu zonodig medicijnen af te vinken, een verbeterd medicijn schema, meer informatie over medicijn innames en het aanpassen van dosering per inname.

Laten we samen de nieuwe features ontdekken van de Mantelzorger app!

Een verbeterde medicijn schema

Het medicijnschema is aangepast. Het werkt nu net zoals het logboek. Er kan per dag worden ingezien welke innames er zijn ingenomen. Door naar links of rechts te vegen kan er van dag gewisseld worden.

Meerdere innamemomenten in één keer afvinken

Via het nieuwe schema is het nu mogelijk om per tijdsvak alle innames in één keer te als ingenomen of overgeslagen te registreren. Het is niet meer nodig om per inname een inname af te vinken.

Het registreren van innames gaat nu per tijdsvak. Door op een tijdsvak te tikken komt er een scherm naar voren met alle ingeplande innamemomenten voor die tijd. Het is daarna mogelijk om per innamemoment aan te geven of hij is overgeslagen of ingenomen. Door daarna op gereed te tikken worden ze in één keer geregistreerd.

Dosering en tijd voor een innamemoment aanpassen

Per innamemoment is het nu mogelijk om de tijd en dosering aan te passen. Onder een innamemoment staat de tijd en dosering die is opgenomen bij het registreren van het medicijn. Door op het innamemoment te tikken wordt er een formulier geopend waar dit aangepast kan worden.

Door op het innamemoment te tikken wordt er een formulier geopend waar de tijd en dosering aangepast kan worden voor dat specifieke moment. Zodra de details goed staan kan er op gereed getikt worden en gaat het formulier weer weg. Is het zo dat de tijden of doseringen nooit goed staat, kunnen deze altijd nog aangepast worden via het medicijnen formulier dat beschikbaar is via het overzicht van het medicijn.

Zonodig medicijn innames registreren

Het registreren van zonodige medicijnen kan al een tijdje, maar het is nu ook mogelijk om ze te registreren als innamemoment. Na het registreren van een inname komen deze ook terug in het overzicht van alle innames van die dag.

Een inname registreren van een zonodig medicijn is vrij eenvoudig. Druk op de knop ‘Inname registreren’ op het schema. Hierna wordt een scherm geopend waar je het medicijn kan kiezen waar je de inname voor wil registreren. Door op een medicijn te tikken kom je op het formulier waar je aan kan geven of het medicijn is ingenomen.

Exporteren van medicijn innames

De exporteer knop is weg uit de zijbalk. Deze is nu te vinden in het medicijnschema. Hier kunnen alle geregistreerde medicijn innames worden geëxporteerd in PDF formaat.

Het exporteren van medicijn innames kan gedaan worden door naar een dag te gaan en op ‘Exporteren’ te drukken. Op het schema is het mogelijk om voor een specifieke dag te exporteren of voor een langere tijdspanne te exporteren.

Samenvatting

Er zijn weer veel nieuwe dingen toegevoegd aan de app. Terwijl we deze reis samen voortzetten, wil het Mantelzorger-team dat jullie allemaal weten dat we dit niet zonder jullie zouden kunnen doen. Bedankt!

Het momentum vertraagt niet, blijf op de hoogte voor toekomstige updates!