De Mantelzorger app Disclaimer

Wanneer u de Mantelzorger app bezoekt of een van de gerelateerde services gebruikt, zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door hier gebruik van te maken, wordt  u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Doelgroep

De Mantelzorger app of een van de gerelateerde services is enkel bedoeld voor gebruikers ouder dan 12 jaar.

Advies

De Mantelzorger app of een van de gerelateerde services is enkel bedoeld als ondersteunend hulpmiddel en dient derhalve niet als leidraad voor uw activiteiten te worden gebruikt.

Auteursrecht

Alle publicaties en uitingen van de Mantelzorger app of een van de gerelateerde services zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Morphé daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van informatie

De Mantelzorger app of een van de gerelateerde services streven ernaar om altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Morphé niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aansprakelijkheid

  • Het gebruik van de Mantelzorger app of een van de gerelateerde services is altijd op eigen risico.
  • Aan de inhoud van de Mantelzorger app of een van de gerelateerde services kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het samenstellen van de inhoud gebeurt met uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan Morphé geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schades, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website, applicatie of per mail.
  • Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met uw eigen huisarts.
  • Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website, applicatie of per mail kan niet zonder meer een relatie ontstaan tussen Morphé en de gebruiker.
  • Morphé garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Morphé te corresponderen, accepteert u dit risico.
  • Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Morphé heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Morphé aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen

Morphé behoudt zich het recht voor om de disclaimer op elk moment en onder elke voorwaarde te wijzigen.