Morphé is gestart met de ontwikkeling van de Mantelzorger App voor de ondersteuning van de informele zorgkring van zorgvragers. We willen hiermee iets terug doen voor de maatschappij en stellen de App gratis ter beschikking voor de mantelzorger en de zorgvrager. Om ons initiatief zo krachtig mogelijk te maken, is samenwerking nodig. Samenwerking op de raakvlakken tussen de informele en formele zorg. Hoe beter deze samenwerking verloopt hoe beter dat is voor de zorgvrager en de informele zorgkring.

Zo zijn we er van overtuigd dat een goede afstemming tussen bijvoorbeeld ziekenhuis en de informele zorgkring zal leiden tot hogere kwaliteit van zorg.

In februari gaan we o.a. met het consultatief Team Ouderen van Antonius Ziekenhuis in gesprek om de mogelijkheden te verkennen voor een gezamenlijke test met de App en daarnaast te verkennen hoe deze in te zetten voor thuiszorg.

Om ons doel te bereiken zijn we op zoek naar partners die de ambitie hebben de zorg voor de mantelzorgers en zorgvragers te vereenvoudigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het koppelen met apotheken voor het vereenvoudigen van herhaal recepten, aanlevering van de gegevens van zorginstellingen zoals huisartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, etc. Maar ook aan koppeling met taxi diensten om in voorkomende gevallen snel een taxi rit te kunnen organiseren, een maaltijd te regelen of hulp in huis te organiseren.

Indien je samen met ons wilt optrekken als partner meldt je dan aan via deze link.