Met de App wordt een zorggroep gevormd waarin de zorgvrager centraal staat. De groep kan worden opgezet door een mantelzorger of door een zorgvrager zelf. Bij de vorming van de groep wordt informatie vastgelegd over de zorgvrager. De informatie die hierbij wordt vastgelegd, betreft o.a. naam, geboortedatum, huisarts, apotheek, overzicht van medicijnen die worden gebruikt, woonsituatie, verzekeraar en contacten.

We hebben ervoor gekozen deze informatie in de App vast te leggen omdat bij ieder contact met een zorginstantie dezelfde informatie gevraagd wordt en hiermee de mogelijkheid ontstaat om een betrouwbare set van generieke informatie vast te leggen. Alle begeleiders/ mantelzorgers beschikken dan altijd over dezelfde set aan informatie. Dit kan met name in onvoorziene momenten erg handig zijn.

Zo heeft ieder groepslid met de juiste rechten toegang tot de agenda, medicijnen, andere groepsleden en het logboek. Iedereen in de groep is dan op de hoogte van de meest actuele informatie waarmee het afstemmen en samenwerken wordt vereenvoudigd.